Purple Comet! Math Meet je online mezinárodní týmová matematická soutěž, která se pravidelně koná v dubnu. Je určena pro týmy žáků druhého stupně základních škol a týmy studentů středních škol. Účast v soutěži je zdarma, registrace právě probíhá na webu https://purplecomet.org/.

Souteží se v až šestičlenných týmech:

  • žáci 2. stupně základních škol řeší 20 úloh během 60 minut,
  • studenti středních škol řeší 30 úloh během 90 minut.

Z jedné školy se může přihlásit libovolné množství týmů. Každý tým potřebuje
asistenta staršího 21 let (např. učitele nebo rodiče), který sebe a jeden či více
týmů zaregistruje na webových stránkách soutěže. 

Týmy si spolu s asistentem sami volí den a čas soutěže v průběhu soutěžního období

2. 4. 2019 - 11. 4. 2019

Zadání úloh je k dispozici v češtině, každá úloha má nezápornou celočíselnou odpověď.

Důležitá upozornění pro asistenty:

Pro žáky 2. stupně základních škol nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií je určena věková úroveň 'Middle School'. Pro studenty středních škol nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií je určena kategorie 'High School'.

Z důvodu rozdílů ve vzdělávacích systémech v ČR a v USA vyplňte ročníky žáků při registraci prosím takto: 

  • žák 6. nebo 7. třídy - 6th or earlier, 
  • žák 8. třídy - 7th,
  • žák 9. třídy - 8th,
  • student prvního ročníku SŠ - 9th, ...
  • student 4. ročníku SŠ - 12th. 

Na základě předchozích zkušeností doporučujeme vyplňovat všechny kolonky BEZ DIAKRITIKY. 

Doporučujeme nepoužívat Internet Explorer.

Kolonka 'approximate enrollment' při registraci znamená přibližný počet žáků či studentů zapsaných ke studiu na Vaší instituci v relevantním stupni studia.

  • v případě ZŠ jde o přibližný počet žáků druhého stupně
  • v případě víceletého gymnázia jde o přibližný počet studentů relevantního stupně (prima až kvarta pro Middle School a od kvinty výše pro High School).

Všechny odpovědi jsou nezáporná celá čísla. (Výsledek může být komplikovanější, ale každá úloha pak jasně specifikuje, jak zadat odpověď. Je-li například výsledek zlomek, pak úloha bude říkat následující. ....m/n, kde m a n jsou nesoudělná přirozená čísla. Určete m+n.)

V případě problémů neváhejte využít kontaktního formuláře.

Vyzkoušejte si úlohy z jednoho z předchozích ročníků!

Výsledky k úlohám ZŠ 2017

Výsledky k úlohám SŠ 2017

Registrujte týmy právě teď na purplecomet.org.

Nejnovější informace k průběhu soutěže v ČR naleznete také na Facebooku.